SERVICES FOR COMPANIES

Dịch vụ dành cho Doanh nghiệp

Công ty Willtec Việt Nam – chúng tôi liên kết chặt chẽ với các trường đại học hàng đầu của Việt Nam tuyển chọn ra những kỹ sư có kiến thức về các lĩnh vực kỹ thuật để tiến hành đào tạo tiếng Nhật và những kiến thức chuyên sâu thực tế trong các lĩnh vực.

Tư vấn giới thiệu nhân sự.

 • Giới thiệu nhân sự người Việt Nam có năng lực làm việc cao.
  Giới thiệu kỹ sư người Việt Nam có khả năng sử dụng tiếng Nhật.
 • Hỗ trợ tuyển dụng (sự kiện việc làm, sự kiện phỏng vấn)
  Nhằm mục đích tuyển dụng kỹ sư người Việt Nam thay thế cho sự thiếu hụt nhân sự người Nhật bản, chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ tuyển dụng nhân sư như là tổ chức các sự kiện tuyển dụng, sự kiện phỏng vấn…
 • Hỗ trợ sau tuyển dụng
  Sau khi giới thiệu kỹ sư người Việt Nam vào làm việc tại doanh nghiệp, chúng tôi luôn theo sát và hỗ trợ.

Đào tạo

 • Đào tạo tiếng Nhật
  Chuẩn hóa về thể chế, phương pháp đào tạo (Giáo án, giáo viên, Web, e – learing) Bằng việc vận dụng kinh nghiệm về đào tạo phù hợp với đặc thù địa phương,chúng tôi nỗ lực đáp ứng các như cầu đa dạng của doanh nghiệp.
 • Đào tạo tiếng Nhật theo cá nhân và theo nhóm
  Mở các lớp tiếng Nhật, chuyên ngành, đào tạo những nhân tài đã được tuyển chọn.
  Chúng tôi triển khai các nội dung đào tạo kết nối đến việc hiểu rõ văn hóa Nhật bản.
 • Đào tạo kỹ thuật
  Chương trình đào tạo bắt đầu từ tiếng Nhật, sau đó là các lớp chuyên ngành nhu là thiết kế thiết bị, điện…
 • Khóa học về kỹ năng công việc
  Ngoài kiến thức cơ bản về tiếng Nhật, chúng tôi cung cấp các lớp đào tạo về kỹ năng trong công việc như Ho-Ren-So, kỹ năng trao đổi danh thiếp…

Xúc tiến thương mại

 • Với vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp, chúng tôi nỗ lực vì sự phát triển của các doanh nghiệp tại Việt Nam
  Không chỉ giới hạn ở doanh nghiệp, chúng tôi còn hỗ trợ kết nối đến các đối tác là các trường Đại học cùa Việt Nam, các cơ quan trong các hoạt động nghiên cứu, đồng nghiên cứu.
 • Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và sinh viên kỹ thuật trong hoạt động tiếp nhận Intership.
 • Hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp sản xuất và theo sát trong suốt quá trình hợp tác liên kết.

Nhận thầu sản xuất

 • Cung cấp dịch vụ sản xuất tại Việt Nam
 • Nhận thầu sản xuất tại Việt Nam
 • Cung cấp dịch vụ tổng hợp cho các doanh nghiệp sau khi đầu tư vào Việt Nam