SERVICES FOR ENGINEERS

Dịch vụ dành cho kỹ sư (Cá nhân)

Chúng tôi đào tạo tiếng Nhật theo phương pháp đặc thù của tập đoàn Willtec dành cho sinh viên ưu tú trong lĩnh vực kỹ thuật của các trường đại học hàng đầu Việt Nam như là trường Đại học Bách khoa Hà Nội, với mục tiêu đào tạo ra những nhân sự xuất sắc làm việc trong lĩnh vực sản xuất của Nhật bản.

Đào tạo tiếng Nhật và những kỹ năng cần thiết trong công việc

  • Đào tạo theo phương pháp đặc thù của tập đoàn Willtec và công ty Willtec Việt Nam (có thu phí)
  • Thực hiện dự án đào tạo kết nối tuyển dụng làm việc tại doanh nghiệp Nhật bản tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội (miễn phí)

Tổ chức ngày hội việc làm, hội thảo việc làm

  • Tổ chức hội thảo liên quan đến kỹ năng lập hồ sơ, đối sách phỏng vấn…
  • Nâng cao cơ hội việc làm cho kỹ sư tại doanh nghiệp Nhật bản thông qua hệ thống dữ liệu nhân sự.

Hỗ trợ liên quan đến intership

  • Hỗ trợ hoạt động thực tập tại doanh nghiệp Nhật bản

Hỗ trợ sau khi sang Nhật bản làm việc

  • Tư vấn, hỗ trợ toàn diện sau khi sang Nhật bản làm việc