Tin tức

6 câu hỏi ngược phù hợp nhất để hỏi nhà tuyển dụng

Hầu hết trong các buổi phỏng vấn tuyển dụng, sau khi hỏi một loạt các câu hỏi để làm rõ năng lực của ứng viên, nhà tuyển dụng sẽ hỏi câu hỏi cuối là “Bạn có câu hỏi gì không?” 「何か質問はありますか」. Vậy nên, chúng ta hãy chuẩn bị sẵn ít nhất 1~2 câu hỏi để hỏi ngược lại họ.

Câu hỏi ngược trong tiếng Nhật được gọi là 逆質問(ぎゃくしつもん). Mục đích của câu hỏi ngược là giúp nhà tuyển dụng đánh giá được “độ nghiêm túc” của bạn hướng tới vị trí công việc này. Hay nói ngược lại, là để giúp bạn thể hiện được với họ, rằng bạn thực sự quan tâm đến vị trí này / công ty này, bạn muốn hỏi để chuẩn bị tinh thần- kiến thức tốt nhất trước khi vào công ty họ.

Trả lời câu hỏi ngược từ nhà tuyển dụng

Ở bài viết này, Willtec Việt Nam sẽ chia sẻ 6 câu hỏi ngược phù hợp nhất cho các bạn:

Câu hỏi 1: 成長のために必要な考え方や価値観を聞き、意欲の高さをアピール(Thể hiện tham vọng bằng cách hỏi về giá trị quan, cách suy nghĩ trưởng thành)

例: 私は社会人になったら〇〇人になるために成長していきたいと考えているのですが、社会人として働く中で一番大事にすべき価値観を教えていただけますか。(Sau khi thành shakaijin, tôi muốn trưởng thành để trở thành người ~~~, anh/chị có thể chỉ cho tôi “giá trị quan” cần phải lấy làm trọng trong công việc được không ạ)

Câu hỏi 2: 可能な限り事前に面接官の情報を集め、その方の経験を聞く (Nếu trước phỏng vấn có biết thông tin về nhà tuyển dụng, hãy hỏi kinh nghiệm công việc của người đó)

例:〇〇さんは〜という仕事をしていたとお聞きしましたが、私も〜というキャリアを歩みたいと考えています。そのためには、どのようなスキルや経験をすることが必要でしょうか。(Tôi được biết anh/chị đang làm công việc về ~~~, tôi cũng muốn tiến bước trong sự nghiệp ~~~. Để làm được như vậy, tôi cần những kinh nghiệm và kỹ năng như thế nào ạ?) 可能な限りお答えいただけると嬉しいです。(tôi rất vui nếu anh/chị có thể trả lời trong khả năng có thể)

Câu hỏi 3: 入社後にギャップを感じないように気になることは、あらかじめチェック (hỏi để check sẵn những việc cần lưu ý để không cảm thấy khó khăn sau khi vào cty)

例:新卒一年目で感じたギャップはどんなものがありましたか?(đâu là điều thay đổi nhất, bước ngoặt nhất ở năm đầu sau khi ra trường ạ)

Câu hỏi 4: 逆質問の時間で様々と企業研究を進める (hỏi những câu “đi vào” tìm hiểu về cty nhiều hơn)

例:すぐに結果を出して活用するために、御社でお手本にするべき方の特徴を教えていただけますか。(Để phát huy và đạt được kết quả tức thì, anh/chị có thể chỉ cho tôi đặc điểm quan trọng cần lấy làm hình mẫu ở quý công ty được không ạ?)

Câu hỏi 5: この会社で実際に働くイメージが既にできていることをアピール (Tạo ấn tượng như thể mình đã sẵn sàng làm việc ở công ty này)

例:御社の社風は〜とお聞きましたが、それを感じる場面はどんな時でしょうか? (Tôi đã nghe nói và môi trường công ty là ~~~ nhưng mà cụ thể thì có thể cảm nhận điều đó trong lúc nào ạ?)

Câu hỏi 6: 細かいところまで業界研究ができていことを、さり気なくアピール (thể hiện một cách tự nhiên việc mình đã tìm hiểu về ngành này đến cả những điều nhỏ nhất)

例:業界研究をする中で、〇〇業界は〜〜が課題だと拝見したのですが、現場でそれを感じる時はどんなときでしょうか?(trong khi nghiên cứu về ngành, tôi nhận thấy ngành này đang có vấn đề là ~~~, vậy nhưng cụ thể để hiểu được điều đó trên thực tế, thì là ở tình huống nào ạ? )

Willtec Việt Nam hi vọng bài viết này sẽ có ích cho các bạn trong quá trình xin việc.